04 201 42 90

Interesne dejavnosti

interesne dejavnosti PPVI

stopnja

izvajalec

termin

Bralne urice

I. – II.st

Anja Nerat

torek, 12.45 – 13.30

MATP

PPVI – dogovor s starši

Simona Štempihar, Andrejka Sedej

sreda, 12.05 – 12.55

Plesne urice

II. st

Klara Božek

sreda, 12.45 – 13.30

SOS starejši

III. – VI.st

Mateja Markelj,
Luka Svoljšak

sreda, 13.45 – 14.30

Angleščina

IV.- VI. st

Mojca Jereb Šifrar

četrtek, 13.45 – 14.30

 

interesne dejavnosti NIS

razred

izvajalec

termin

Namizni tenis

2. – 5.r

Damjan Udir

ponedeljek, 12.55 – 13.40

Bralna značka

1. – 6.r

Tamara Muraus

ponedeljek, 12.55 – 13.40

Joga

6. – 9.r

Katja Kosi

ponedeljek, 13.15 – 14.00

Kolesarski krožek

6.r

Vesna Keše

ponedeljek, 13.15 – 14.00

Glasbene delavnice

4., 5.r

Zala Založnik

torek, 12.55 – 13.40

Jezikovne igrarije

1. – 5.r

Kristina Kovačič

torek, 12.55 – 13.40

Glasbene delavnice

4., 5.r

Alenka Černigoj

sreda, 12.55 – 13.40

Glasbene delavnice

4., 5.r

Ana Milošević

petek, 12.55 – 13.40

Pravljične urice

1. – 3.r

Špela Štefe

sreda, 12.55 – 13.40

Plesna skupina

6. – 9.r

Tina Marko

sreda, 13.00 – 13.45

Montessori urica

1. – 4.r

Ksenija Sirk

četrtek, 12.55 – 13.40

Bralne igrarije

4.r

Ana Cerkovnik

petek, 12.55 – 13.40

Igre z žogo

4. – 6.r

Anže Cof

petek, 12.55 – 13.40

Lego ustvarjalnice

2. – 4.r

Lucija Omovšek

petek, 12.55 – 13.40

Igranje na glasbila

2. – 6.r

Ana Miloševič

petek, 12.55 – 14.05

Najnovejši prispevki

Dostopnost