04 201 42 90

Mobilna služba

SPECIALNO – PEDAGOŠKA POMOČ

ŠOLA/VRTEC Podružnica Strokovna delavka
OŠ Predoslje Ksenija Leber
OŠ Orehek Ksenija Leber
OŠ Šenčur Urška Ganc
OŠ Šenčur PŠ Olševek Urška Ganc
Vrtec Šenčur Urška Ganc
OŠ Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem
PŠ Zalog Nina Mihelčič
OŠ Franceta Prešerna Nina Mihelčič
OŠ Franceta Prešerna PŠ Kokrica Nina Mihelčič
Vrtec Kokrica Nina Mihelčič

SOCIALNO – PEDAGOŠKA POMOČ

ŠOLA/VRTEC

Podružnica

Strokovna delavka

OŠ Šenčur

 

Katja Vidic Roblek

OŠ Predoslje

 

Katja Vidic Roblek

 

 

Mobilna služba je oblika pomoči integriranim otrokom in učencem s posebnimi potrebami v rednih vrtcih in šolah in temelji na bogatih strokovnih izkušnjah in priznani tradiciji naše šole.

Delo mobilne službe poteka na naslednjih področjih:

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v raznih vzgojno izobraževalnih programih.

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. Lahko pa vloži zahtevo tudi vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni zavod, v katerega je ali bo otrok vključen, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen.

 

Podlago za naše delo predstavljata:

  • odločba o usmeritvi, ki določa
  • obseg ur DSP na teden,
  • izvajalca,
  • prilagoditve.
  • individualiziran program, s katerim se podrobneje opredeli vrste dodatne strokovne pomoči, dinamika ter način izvajanja DSP.

 

Dostopnost