04 201 42 90

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja

Učenci in učenke ob koncu triletnih vzgojno-izobraževalnih obdobij osnovnega šolanja rešujejo poseben izbor nalog, ki pokaže, koliko obvladajo znanje, predpisano z učnimi načrti. Po sedanji zakonodaji se tako preverjanje opravlja ob koncu drugega in tretjega obdobja.

 Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu 6. in 9. razreda je za učence naše šole prostovoljno in ga opravljajo le tisti učenci, ki se zanj odločijo.

 Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena tudi staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni.

 Dosežki na NPZ ne vplivajo na šolske ocene, prav tako pri naših učencih ne vplivajo na njihovo nadaljnje izobraževanje in napredovanje. Pomagajo pa razumeti močne in šibke strani učenčevega znanja in objektivno prikažejo njegovo znanje v primerjavi z njemu enakimi vrstniki. Učencem s posebnimi potrebami so pri opravljanju omogočene prilagoditve glede na vrsto in stopnjo njihovega primanjkljaja.

 Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu se opravlja iz dveh predmetov: matematike in slovenščine. Učenci 9. razreda imajo poleg matematike in slovenščine še tretji predmet, ki je letos DRUŽBOSLOVJE.

 V primeru nejasnosti v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Kristino Kovačič.

 Datumi preizkusov:

PREDMET RAZRED DATUM
slovenščina 6. in 9. r 7.5.2024 (torek)
matematika 6. in 9. r 9.5.2023 (četrtek)
tretji predmet –  družboslovje 9. r 13.5.2023 (ponedeljek)

Najnovejši prispevki

Dostopnost