04 201 42 90

Mobilna služba

ŠOLA/VRTEC Podružnica Učitelj
OŠ Predoslje   Claudia Demšar B.
OŠ Šenčur   Urška Ganc
    Claudia Demšar  B.
Vrtec Voklo   Urška Ganc
   PŠ Trboje Urška Ganc
  PŠ Olševek Urška Ganc
Vrtec  Šenčur   Andrejka Sedej
    Claudia Demšar  B.
OŠ Davorina Jenka   Monika Stojko
  Zalog Monika Stojko
Vrtec  Murenčki Cerklje   Monika Stojko
OŠ Staneta Žagarja   Claudia Demšar B.
OŠ Jakoba Aljaža   Nina Mihelčič
OŠ Franceta Prešerna   Nina Mihelčič

 

SOCIALNO – PEDAGOŠKA POMOČ

ŠOLA/VRTEC Podružnica Učitelj
OŠ Davorina Jenka   Katja  V. Roblek
OŠ Predoslje   Katja  V. Roblek
OŠ  Šenčur   Katja V.  Roblek
OŠ Staneta Žagarja   Maruša Jarc je naredila  2 uri, otrok je bil nameščen v VZ, ni več  v mobilni

 

 

LOGOPED

ŠOLA/VRTEC Podružnica Učitelj
OŠ Stražišče   Nadja Plestenjak
PŠ Žabnica Nadja Plestenjak
PŠ Besnica Nadja Plestenjak
OŠ Helene Puhar   Nadja Plestenjak

OŠ Franceta Prešerna

 

  Nadja Plestenjak
Kokrica Nadja Plestenjak

 

 

Mobilna služba je oblika pomoči integriranim otrokom in učencem s posebnimi potrebami v rednih vrtcih in šolah in temelji na bogatih strokovnih izkušnjah in priznani tradiciji naše šole.

Delo mobilne službe poteka na naslednjih področjih:

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v raznih vzgojno izobraževalnih programih.

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. Lahko pa vloži zahtevo tudi vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni zavod, v katerega je ali bo otrok vključen, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen.

 

Podlago za naše delo predstavljata:

  • odločba o usmeritvi, ki določa
  • obseg ur DSP na teden,
  • izvajalca,
  • prilagoditve.
  • individualiziran program, s katerim se podrobneje opredeli vrste dodatne strokovne pomoči, dinamika ter način izvajanja DSP.

 

Najnovejši prispevki

Dostopnost