04 201 42 90

Svet zavoda

Svet zavoda
PREDSTAVNIKI ZAVODA

Mateja Markelj

Tina Marko

Nadja Plestenjak

Ana Sitar

Maja Razinger

PREDSTAVNIKI STARŠEV

Milena Tičar

Matej Škulj

Tanja Krejić

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

Elizabeta Dolenc

Blaž Kozjek

Damjana Piškur

POSLOVNIK

Sprejet na korespondenčni seji sveta šole, dne 2.3.2018

ODLOK O USTANOVITVI

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Helene Puhar Kranj

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Helene Puhar Kranj

l

Zapisniki sveta zavoda:

Najnovejši prispevki

Dostopnost