04 201 42 90

Izbirni predmeti in vsebine

Izbirni predmeti v programu NIS (7., 8. in 9. razred)

 • Likovno snovanje – nosilka Verena ZORENČ
 • Šport za zdravje A – nosilec Anže COF
 • Šport za zdravje B – nosilec Anže COF
 • Računalništvo – nosilka Majda Praprotnik
 • Drama, gib, glasba – nosilka Ana Milošević

 

Izbirne vsebine v programu PPVI (IV. – VI. st)

 • Šport za zdravje – nosilec Luka SVOLJŠAK
 • Prilagojene športne igre – nosilka Simona ŠTEMPIHAR
 • Varstvo – nosilka Simona ŠTEMPIHAR
 • Ples A – nosilka Ana Milošević
 • Ples B – nosilka Ana Milošević
 • Računalništvo – nosilka Kristina RAUCH
 • Sproščanje ob umetnosti – nosilka Verena ZORENČ
 • Ročne spretnosti – nosilka Mateja MARKELJ 
 • Rekreacija (VI. stopnja) – nosilka Simona ŠTEMPIHAR

Najnovejši prispevki

Dostopnost