04 201 42 90

Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V PROGRAMU NIS
LIKOVNO SNOVANJE Verena ZORENČ
RAČUNALNIŠTVO Sonja ŽITNIK
ŠPORT ZA ZDRAVJE  Irena FENDE
ŠPORT ZA ZDRAVJE Anže COF
IZBIRNE VSEBINE V PROGRAMU PPVI (III.IV.in V.stopnja)
RAČUNALNIŠTVO a Urška FAJFAR
RAČUNALNIŠTVO b Aleksandra AJDOVEC
BRAIN GYM Mateja ŽVOKELJ KOSTANJEVEC
PLES Mateja ŽVOKELJ KOSTANJEVEC
MLADI TEHNIK Mateja MARKELJ
ŠPORT  Damjan UDIR
VRTNARSTVO Simona ŠTEMPIHAR
PRILAGOJENE ŠPORTNE IGRE Simona ŠTEMPIHAR
BODIMO AKTIVNI Aleksandra AJDOVEC