04 201 42 90

Izbirni predmeti in vsebine

Izbirni predmeti v programu NIS (7., 8. in 9. razred)

 • likovno snovanje – nosilki Verena ZORENČ in Irena FENDE
 • računalništvo – nosilka Mateja MARKELJ
 • šport za zdravje – nosilec Anže COF

 

Izbirne vsebine v programu PPVI (IV. – VI. st)

 • prilagojene športne igre – nosilka Simona ŠTEMPIHAR
 • šport za zdravje – nosilec Luka SVOLJŠAK
 • vrtnarstvo – nosilka Simona ŠTEMPIHAR
 • ples ob glasbi – nosilki Nena BOGATAJ in Ksenija SIRK
 • računalništvo – nosilka Kristina RAUCH
 • ročne spretnosti – nosilka Mateja MARKELJ
 • sproščanje ob umetnosti – nosilka Verena ZORENČ
 • rekreacija (VI. stopnja) – nosilca Luka SVOLJŠAK in Simona ŠTEMPIHAR

Najnovejši prispevki

Dostopnost