04 201 42 90

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

Delo šolske svetovalne službe je zasnovano kompleksno, veliko je povezovanj in sodelovanj z vsemi udeleženci v šolskem prostoru (z učenci, učitelji, vodstvom, starši in zunanjimi ustanovami). Svetovalna služba pomaga in sodeluje, da bi šola kot celota in vsi njeni posamezni deli čim bolj učinkovito uresničevali zastavljene vzgojno izobraževalne cilje.

Skupaj z drugimi udeleženci izobraževalnega procesa lahko s svojimi posebnimi znanji, preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način, pripomore k bolj učinkovitemu reševanju vprašanj, problemov in konfliktov na šoli.

Ob tem je pomembno, da se zavedamo, da je učinkovita pomoč otrokom/mladostnikom možna le ob tesnem timskem sodelovanju staršev, vseh strokovnih delavcev znotraj šole in specialističnih služb zunaj šole. Izključno na ta način je možno ustvarjanje pogojev za krepitev močnih področij posameznika, v katerih bo lahko pokazal svojo uspešnost in gradil samozavest.

V šolskem letu 2017/18 šolsko svetovalno službo sestavljava:

 • Tina Marko – psihologinja
 • Ana Sitar – socialna delavka

Tina Marko, psihologinja, sem dosegljiva od ponedeljka do petka, v času od 7.15 do 14.15. Zaželeno je, da se za sestanek vnaprej dogovorite preko telefona: 04 201 42 99 ali po elektronski pošti: tina.markotina@gmail.com

Ana Sitar, socialna delavka, sem dosegljiva od ponedeljka do petka, v času od 7.15 do 14.15. Zaželeno je, da se za sestanek vnaprej dogovorite preko telefona: 04 201 42 93 ali po elektronski pošti: ana.sitar@os-hpuhar.si

Otroci/mladostniki lahko pridete po nasvet k psihologinji:
 • ko potrebuješ nekoga za pogovor o lepih ali manj lepih stvareh, ki se ti zgodijo v šoli ali doma,
 • ko si dobil slabo oceno in ne veš, kako bi za slabo oceno povedal doma,
 • ko imaš občutek, da so vsi proti tebi in te nihče ne razume,
 • ko se skregaš s sošolci in bi se rad pobotal, pa ne najdeš načina,
 • ko se ti zdi, da ti učitelj dela krivico in mu tega ne upaš povedat,
 • ko se skregaš s starši in ne veš, kako bi popravil škodo,
 • ko bi se rad pogovoril o svojih poklicnih interesih, željah, ciljih,
 • ko te zanima, na katerih šolah lahko nadaljuješ šolanje,
 • ko se sprašuješ, če imaš sposobnosti za opravljanje poklica, ki si ga želiš,
 • ko prekršiš pravilnik o šolskem redu in te je strah se soočiti s posledicami svojega dejanja,
 • ko se med sošolci ne počutiš sprejetega.
Starši se lahko na psihologinjo obrnete, ko:
 • razmišljate o vpisu otroka na našo šolo,
 • razmišljate o preusmeritvi otroka v ustreznejši program,
 • potrebujete pomoč pri izpolnjevanju vlog,
 • se soočate in razmišljate o možnostih nadaljevanja otrokovega šolanja in njegove poklicne poti,
 • iščete skupne poti za uspešno delo in življenje otrok na šoli,
 • potrebujete svetovanje in usmerjanje ob različnih osebnih stiskah,
 • potrebujete svetovanje in pomoč pri usmeritvah ob socialno-ekonomskih stiskah,
 • potrebujete pomoč pri vodenju skozi različne formalne postopke,
 • se soočate z otrokovimi razvojnimi in čustvenimi težavami,
 • potrebujete podporo ob razumevanju otrokovega odzivanja v kritičnih situacijah v šoli in družini.

TVOJ VSAKDAN JE SESTAVLJEN IZ MNOGIH TRENUTKOV. SIGURNO GA SESTAVLJAJO TUDI TRENUTNKI, KI SEM JIH TU POZABILA NAŠTETI, PA ZATO NISO NIČ MANJ POMEMBNI. TUDI ČE TVOJ RAZLOG NI NAŠTET, LAHKO VEDNO PRIDEŠ NA POGOVOR O TEBI POMEMBNIH STVAREH.

Najnovejši prispevki

Dostopnost