04 201 42 90

Poklicna orientacija

Kam po končani OŠ Helene Puhar

Po zaključenem 9. razredu OŠ Helene Puhar Kranj se lahko učenec vpiše v srednjo šolo, v 2-letne programe nižjega poklicnega izobraževanja.

Ko učenec zaključi 2-letni program nižjega poklicnega izobraževanja, ima s tem priznano končano osnovno šolo in se lahko vpiše dalje v 3-letne poklicne programe ali pa se zaposli.

Več o postopkih vpisa si lahko preberete v predstavitvi ali pa se obrnete na šolsko psihologinjo Tino Marko (04 201 42 99).

NEKAJ POMEBNIH DATUMOV:

  • februar 2024 – Izid Razpisa za vpis v srednje šole
  • 17., 18. 2. 2024 – Informativni dnevi na srednjih šolah
  • 3. 4. 2024 – Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v srednjo šolo
  • 7. 4. 2024 – Javna objava števila prijav za vpis v srednje šole
  • 24. 4. 2024 do 14. ure – Možnost prenosa prijave za vpis v srednjo šolo
  • 16.6. -21.6. 2024 do 14. ure – Vpis v srenjo šolo

Najnovejši prispevki

Dostopnost