04 201 42 90

Spoštovani starši, dragi učenci!

Za nami je že dober teden učenja na daljavo. Takega načina učenja še nikoli v preteklosti ni bilo. Situacija je nova za vse, zato smo bili vsi skupaj postavljeni pred nov izziv. Izziv, ki ga bomo s skupnimi močni zmogli premagati. Učitelji, učenci, starši ste v prvem tednu dokazali da se tudi na način da izvajati pouk. Zavedamo se, da se ob prehodu na nov način dela lahko pojavijo tudi različne težave, vendar jih z dobrim sodelovanjem lahko odpravimo, zmanjšamo, omilimo…. Za pouk na daljavo in komunikacijo z učenci in vami uporabljamo ustaljene poti (e-pošto, sms sporočila, telefonske klice, spletno stran šole, klasično pošto…). Zavedamo se, da naši učenci pri takem načinu pouka potrebujejo izdatno podporo in sodelovanje staršev. Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo. Brez vas nam ne bi uspelo. Nihče še ne ve, kdaj se bodo učenci vrnili v šolske klopi. Vsi upamo, da čim prej. Do vrnitve bo zelo pomembno, da ohranjamo redne stike, da učiteljem sproti sporočate povratne informacije (sporočite kaj je dobro, kje so težave, kaj lahko izboljšamo…). Redni stiki so res najbolj pomembni, o tem kako pogosti naj bodo, se dogovorite vsak s svojim učiteljem.

V tem kriznem času je poleg učenja, ki pa vas ne sme preobremeniti, zelo pomembno, da otroci kakovostno preživljajo čas in predvsem, da ostanejo zdravi.

Vsem želim, da ostanete zdravi in da ne obupate. Skupaj bomo zmogli. Za dežjem vedno posije sonce.

Janez Cuderman, ravnatelj

Dostopnost